Nghệ An thuộc miền nào? Tỉnh Nghệ An có bao nhiêu Huyện, Thành Phố?

Địa Điểm

Nghệ An là một vùng đất mang đậm nền văn hóa Lam Hồng qua những làn điệu dân ca ví dặm, câu hò đem đến nhiều ấn tượng cho du khách. Ngoài ra, nơi đây còn đa dạng lắm các danh lam thắng cảnh độc đáo. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem tỉnh Nghệ An có những huyện và thành phố nào.

Tỉnh Nghệ An có bao nhiêu Huyện, Thành Phố?

1. Vị trí địa lý của tỉnh Nghệ An ở đâu? Thuộc miền nào trên bản đồ?

Nghệ An là tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, thuộc vĩ độ 18033′ – 20001′ vĩ độ Bắc, kinh độ 103052′ – 105048′ kinh độ Đông:

Tỉnh Nghệ An có bao nhiêu Huyện, Thành Phố?

Vị trí địa lý của tỉnh Nghệ An ở đâu trên bản đồ?

 • Phía Đông tỉnh Nghệ An giáp với biển.

 • Phía Nam tỉnh Nghệ An giáp với tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

 • Phía Bắc tỉnh Nghệ An giáp với tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

 • Phía Tây tỉnh Nghệ An giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Nghệ An nối liền Myanmar – Thái Lan – Lào – Việt Nam – biển Đông và nằm trên các tuyến du lịch quốc gia và quốc tế. Với vị trí này, Nghệ An đóng vai trò quan  trọng  trong  giao lưu kinh tế, thương  mại, du  lịch, vận chuyển, thuận lợi trong việc phát triển kinh tế – xã hội.

2. Huyện và thành phố của tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An có bao nhiêu Huyện, Thành Phố?

Huyện và thành phố của tỉnh Nghệ An

Nghệ An có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó có 01 thành phố, 3 thị xã và 17 huyện. Thành phố Vinh là đô thị loại 1 và là trung tâm văn hóa và kinh tế của tỉnh cũng như khu vực Bắc Trung bộ.

 • Thành phố Vinh trực thuộc Tỉnh Nghệ An có 25 đơn vị hành chính, trong đó có 9 Xã, 16 Phường.

 • Thị xã Cửa Lò thuộc Tỉnh Nghệ An có 7 đơn vị hành chính, trong đó có 7 Phường.

 • Thị xã Thái Hòa trực thuộc Tỉnh Nghệ An có 9 đơn vị hành chính, trong đó có 5 Xã, 4 Phường.

 • Huyện Quế Phong trực thuộc Tỉnh Nghệ An có 14 đơn vị hành chính, trong đó có 13 Xã, 1 Thị trấn.

 • Huyện Quỳ Châu trực thuộc Tỉnh Nghệ An, có 12 đơn vị hành chính, trong đó có 11 Xã, 1 Thị trấn.

 • Huyện Kỳ Sơn trực thuộc Tỉnh Nghệ An, có 21 đơn vị hành chính, trong đó có 20 Xã, 1 Thị trấn.

 • Huyện Tương Dương trực thuộc Tỉnh Nghệ An, có 18 đơn vị hành chính, trong đó có 17 Xã, 1 Thị trấn.

 • Huyện Nghĩa Đàn trực thuộc Tỉnh Nghệ An, có 23 đơn vị hành chính, trong đó có 22 Xã, 1 Thị trấn.

 • Huyện Quỳ Hợp trực thuộc Tỉnh Nghệ An, có 21 đơn vị hành chính, trong đó có 20 Xã, 1 Thị trấn.

 • Huyện Quỳnh Lưu trực thuộc Tỉnh Nghệ An, có 33 đơn vị hành chính, trong đó có 32 Xã, 1 Thị trấn.

 • Huyện Con Cuông trực thuộc Tỉnh Nghệ An, có 13 đơn vị hành chính, trong đó có 12 Xã, 1 Thị trấn.

 • Huyện Tân Kỳ trực thuộc Tỉnh Nghệ A có 22 đơn vị hành chính, trong đó có 21 Xã, 1 Thị trấn.

 • Huyện Anh Sơn trực thuộc Tỉnh Nghệ An, có 21 đơn vị hành chính, trong đó có 20 Xã, 1 Thị trấn.

 • Huyện Diễn Châu trực thuộc Tỉnh Nghệ An, có 37 đơn vị hành chính, trong đó có 36 Xã, 1 Thị trấn.

 • Huyện Yên Thành trực thuộc Tỉnh Nghệ An, có 39 đơn vị hành chính, trong đó có 38 Xã, 1 Thị trấn.

 • Huyện Đô Lương trực thuộc Tỉnh Nghệ An, có 33 đơn vị hành chính, trong đó có 32 Xã, 1 Thị trấn.

 • Huyện Thanh Chương trực thuộc Tỉnh Nghệ An, có 38 đơn vị hành chính, trong đó có 37 Xã, 1 Thị trấn.

 • Huyện Nghi Lộc trực thuộc Tỉnh Nghệ An, có 29 đơn vị hành chính, trong đó có 28 Xã, 1 Thị trấn.

 • Huyện Nam Đàn trực thuộc Tỉnh Nghệ An, có 24 đơn vị hành chính, trong đó có 23 Xã, 1 Thị trấn.

 • Huyện Hưng Nguyên trực thuộc Tỉnh Nghệ An, có 23 đơn vị hành chính, trong đó có 22 Xã, 1 Thị trấn.

 • Thị xã Hoàng Mai trực thuộc Tỉnh Nghệ An, có 10 đơn vị hành chính, trong đó có 5 Xã, 5 Phường.

Xem thêm: Tuyển tập các bài hát hay về Nghệ An hiện nay

Từ đây có thể thấy, Nghệ An là một tỉnh chia làm khá nhiều huyện và thị xã. Thế nhưng tất cả đều phát triển rất mạnh mẽ cả về kinh tế, văn hóa lẫn du lịch, thương mại.

Bài viết liên quan